PIERWSZOKLASIŚCI NA START !

Szanowni  Rodzice!

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy nie pozwala nam zorganizować spotkania dla rodziców przyszłych klas I. Wszelkie informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021 zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły około 20 czerwca.

Będą to m.in.:

  • listy klasowe uczniów,
  • informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej, możliwości korzystania ze stołówki szkolnej,
  • informacje o wyprawce szkolnej,
  • informacje o podręcznikach szkolnych,
  • sprawy różne.

W związku z licznymi pytaniami rodziców dotyczącymi nazwisk wychowawców klas I informuję, że zostaną podane po 20 sierpnia.

Z poważaniem: wicedyrektor SP 21 Sławomir Gabrysiak