1. wrzesień 1988 r. – początki nauki klas I – III w gmachu przedszkola przy ulicy Kustronia
 2. luty 1989 r. – oddanie pierwszego segmentu w nowym budynku szkoły przy ulicy Nauczycielskiej 19
 3. wrzesień 1989 r. – pierwsza uroczysta inauguracja roku szkolnego klas I – V w Szkole Podstawowej nr 21 przy ulicy Nauczycielskiej 19
 4. wrzesień 1991 r. – uruchomienie ukończonego budynku szkoły
 5. wrzesień 1993 r. – oddanie do użytku basenu
 6. wrzesień 1996 r. – narodziny idei nadania imienia Szkole Podstawowej nr 21
 7. wrzesień 1996 r. - utworzenie gabinetu terapii logopedycznej (pierwszy gabinet logopedyczny w mieście wśród szkół podstawowych)
 8. marzec 1997 r. – podjęcie przez Radę Miejską Grudziądza uchwały o nadaniu Szkole Podstawowej nr 21 imienia rotmistrza Witolda Pileckiego
 9. czerwiec 1997 r. – wręczenie sztandaru Szkole Podstawowej nr 21
 10. maj 1998 r. – uroczystość nadania imienia rtm. Witolda Pileckiego Szkole Podstawowej nr 21
 11. wrzesień 1998 r. – oddanie do użytku hali sportowej
 12. wrzesień 1999 r. – powstanie Gimnazjum nr 5
 13. czerwiec 2000 r. – wprowadzenie Hymnu Gimnazjum nr 5 i ustanowienie ceremoniału szkolnego
 14. wrzesień 2003 r. – utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 21 i Gimnazjum nr 5
 15. październik 2005 r. – nadanie imienia rtm. Witolda Pileckiego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Grudziądzu
 16. czerwiec 2006 r. – wprowadzenie Hymnu ZSO nr 5
 17. maj 2007 r. – obchody 10. rocznicy podjęcia przez Radę Miejską w Grudziądzu uchwały o nadaniu Szkole Podstawowej nr 21 imienia rtm. Witolda Pileckiego
 18. listopad 2008 r. – uroczystość odsłonięcia w Grudziądzu pomnika rtm. Witolda Pileckiego powstałego z inicjatywy społeczności szkolnej i organizacji kombatanckich
 19. wrzesień 2009 r. – powstanie boiska Orlik
 20. październik 2009 r. – otwarcie sali konferencyjnej
 21. maj 2009 r. – wieczornica promująca album o rotmistrzu Pileckim połączona z wystawą IPN poświęconą Patronowi szkoły
 22. luty 2010 r. – wprowadzenie dziennika elektronicznego
 23. wrzesień 2011 r. – tablice interaktywne w salach uczniów klas I – III
 24. kwiecień 2011 r. – powstanie boiska do piłki plażowej
 25. maj 2011 r. – z inicjatywy społeczności szkolnej nadanie rondu u zbiegu ulic Hallera i Bora- Komorowskiego imienia rtm. Witolda Pileckiego
 26. maj 2012 r. – odsłonięcie Kącika Pamięci Patrona z okazji 15. rocznicy podjęcia przez Radę Miejską w Grudziądzu uchwały o nadaniu Szkole Podstawowej nr 21 imienia rtm. Witolda Pileckiego
 27. wrzesień 2012 r. – utworzenie klasy mundurowej
 28. maj 2013r. – spektakl w teatrze z udziałem dzieci Patrona Szkoły pt. ,,Witold Pilecki - mąż, ojciec i żołnierz”
 29. październik 2013 r. – zaadaptowanie pomieszczenia na salkę gimnastyczną dla klas I - III
 30. listopad 2013r. - koncert akustyczny historyczno-patriotycznego zespołu ,,Forteca”
 31. grudzień 2013 r. – remont łazienek i szatni na basenie
 32. maj 2014r. - prezentacja komiksu o brawurowej ucieczce rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz
 33. październik 2015 r. – powstanie sali fitness
 34. listopad 2015 r. – założenie przegród w hali sportowej
 35. maj 2015r. – występ artystyczny chórów ,,Boni Cantores” i ,,The G Singers” oraz Zespołu Pieśni i Tańca ,,Pomorze”
 36. wrzesień 2015 r. – tablice interaktywne w salach uczniów klas IV - VI