ADAM PRZYBYLAK
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu

ANNA WEDNITZKA
Zastępca dyrektora

SŁAWOMIR GABRYSIAK
Zastępca dyrektora

HANNA JASIŃSKA
Zastępca dyrektora.