Rekrutacja do naszej szkoły do klas rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023.

 SZANOWNI RODZICE !!!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W GRUDZIĄDZU INFORMUJE, ŻE DO 4 MARCA BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGŁOSZENIA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE DANEJ SZKOŁY.

OD 7 MARCA DO 21 MARCA 2022 PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI I OŚWIADCZENIA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI ZAMIESZKAŁYCH SPOZA OBWODU.

  1. ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 DO KLASY PIERWSZEJ.

  2. WNIOSEK KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 SPOZA OBWODU SZKOŁY.

  3. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA SPOZA OBWODU SZKOŁY O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH.

  4. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ.