Podręczniki do religii

Klasa I

Religia - podręcznik + zeszyt ćwiczeń  „Poznaję Boży świat” wydawnictwo Jedność

Klasa II

Religia - podręcznik + zeszyt ćwiczeń „Idziemy do Jezusa” wydawnictwo Jedność

Klasa III

Religia - podręcznik + zeszyt ćwiczeń „Przyjmujemy Pana Jezusa” wydawnictwo WAM

Klasa IV

Religia - podręcznik „ Miejsce pełne BOGActw” + Zeszyt ćwiczeń „ Miejsce pełne BOGActw” wydawnictwo Jedność

Klasa V

Religia - podręcznik + zeszyt ćwiczeń "SZCZĘŚLIWI, którzy szukają prawdy" wydawnictwo Jedność

Klasa VI

Religia „Przemienieni  przez Boga” pod red.  Ks.Z. Marka  A. Hajduka   WAM

Klasa VII

Religia "SZUKAM WAS 1" wyd. WAM

Klasa VIII

Religia "JESTEM Z WAMI 2" wyd. WAM