images.jpg

Poniżej zestaw najważniejszych dokumentów określających zasady funkcjonowania naszej szkoły.

Staramy się umieszczać najnowsze ich wersje.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF w formie dostarczonej przez osoby redagujące dane pismo.

  1. Statut szkoły jest jednym z najważniejszych dokumentów określających zasady funkcjonowania placówki.
  2. WSO określa zasady oceniania uczniów z przedmiotów nauczania i zachowania.
  3. Regulamin przyznawania nagród
  4. Regulamin pracy zdalnej