Test konkursowy w kategorii "Żaczek" zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.
Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

    Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

    W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny"

REGULAMIN (format PDF)

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 10 zł. Każdy uczestnik w dniu konkursu otrzyma układankę przestrzenną w formie breloczka.

Termin zgłaszania uczniów do udziału w konkursie mija 28 stycznia 2021 roku.

Prosimy rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w konkursie o zapisy do wychowawców klas (klasy II i III) oraz nauczycieli matematyki (klasy IV – VIII) poprzez dziennik elektroniczny.

Prosimy również o podpisanie zgody na udział dziecka w konkursie i klauzuli informacyjnej.

Zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

 https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

Podpisane zgody i klauzule proszę dostarczyć na dyżurkę szkoły do dnia konkursu.

Instrukcja wypełniania karty odpowiedzi podczas konkursu "Kangur Matematyczny"

Kartę należy wypełniać kolorem czarnym lub niebieskim. Nie wolno używać korektora.

Karty nie wolno zginać, miąć, umieszczać na niej nieuprawnionych napisów i innych znaków.

Wpisz czteroliterowy KOD Twojej szkoły( TGBE) drukowanymi literami, po jednej w każdej kratce. Pod każdą literą kodu zaczernij kółko w wierszu z odpowiednią literą.

Podobnie wpisz swoje NAZWISKO i IMIĘ, w takiej właśnie kolejności, zostawiając pomiędzy nazwiskiem i imieniem jedno puste pole. Pod każdą literą imienia i nazwiska zaczernij kółko w wierszu z odpowiednią literą.

Zaczernij pod Twoją klasą kółko oznaczające kategorię.

W odpowiedzi do każdego zadania można zaznaczyć tylko jedno kółko.

UWAGA: Poprawne wypełnienie karty odpowiedzi jest elementem konkursu!

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/karta.jpg

 

Jeżeli przeprowadzenie konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu

za pośrednictwem Internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznaczy datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela koordynator – pani Katarzyna Ziółkowska.

Zapraszamy do wzięcia udziału w „Kangurze Matematycznym”.

Nauczyciele matematyki