Rekrutacja do naszej szkoły do klas rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021.

 SZANOWNI RODZICE !!!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W GRUDZIĄDZU INFORMUJE, ŻE DO 5 MARCA BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGŁOSZENIA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE DANEJ SZKOŁY.

OD 8 MARCA DO 22 MARCA – SKŁADANIE WNIOSKÓW WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW I KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI SPOZA OBWODU DANEJ SZKOŁY.

30 MARCA ( GODZ. 13.00) ZOSTANIE PODANA LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH.

DO  6 KWIETNIA – POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA JEGO DZIECKA DO SZKOŁY, W POSTACI ZŁOŻENIA POSEMNEGO OŚWIADCZENIA. NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI W WYMAGANYM TERMINIE BĘDZIE JEDNOZNACZNE     Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W SZKOLE.

Dokumenty do pobrania poniżej oraz na dyżurce szkoły.

  1. POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA
  2. ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 DO KLASY PIERWSZEJ.

  3. WNIOSEK KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 SPOZA OBWODU SZKOŁY.

  4. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA SPOZA OBWODU SZKOŁY O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH.

  5. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ.